Voordelen loonkosten in 2018

7 maart 2018

Werkgevers hebben voor bepaalde moeilijk bemiddelbare werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming van de overheid in de loonkosten.

De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar en is beschikbaar voor de volgende groepen:

  • werknemers met een laag inkomen;
  • oudere voormalig werkloze werknemers;
  • arbeidsgehandicapte werknemers;
  • werknemers uit de doelgroep banenafspraak;

Voorwaarden lage-inkomensvoordeel (LIV)

Om in aanmerking te komen voor het LIV moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • het gemiddelde uurloon van uw werknemer bedraagt in 2018 minimaal € 9,66 maar niet meer dan €12,08
  • uw werknemer heeft minimaal 1248 verloonde uren in het kalenderjaar
  • uw werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt
  • uw werknemer is sociaal verzekerd in Nederland

Het gemiddelde uurloon berekent u aan de hand van de formule totaal jaarloon gedeeld door totaal aantal verloonde uren. Voor de vaststelling van het totale jaarloon telt alles mee. Bijzondere toeslagen voor bijvoorbeeld overwerk zullen dus van invloed zijn op het gemiddelde uurloon en kunnen er mogelijk voor zorgen dat er geen recht bestaat op het LIV.


Volgende bericht Naar het nieuwsoverzicht Vorige bericht