Tijdelijk dienstverband 

Zeg een tijdelijk dienstverband tijdig op!

Heeft u het afgelopen half jaar tijdelijk personeel in dienst gehad? Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. Let op dat u dit op tijd doet, anders moet u een aanzegvergoeding betalen.

 

Wat moet u doen

Als de arbeidsovereenkomst voor meer dan zes maanden is aangegaan:

  • schrijft u uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, de werknemer een brief/e-mail;
  • waarin u meldt dat u de arbeidsovereenkomst wel of niet voortzet; en
  • welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op de voortgezette arbeidsovereenkomst als u de arbeidsovereenkomst voortzet.

 

Hoeveel bedraagt de aanzegvergoeding

U berekent deze vergoeding door:

  • het kale bruto uurloon te vermenigvuldigen met het overeengekomen arbeidsuren per maand;
  • het kale bruto uurloon te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand;
  • bij provisie of een andere resultaatsbeloning neemt u het gemiddelde loon in de voorafgaande (12) maanden. 

 

Stuur werknemer naar huis!

Gaat de werknemer na de einddatum gewoon aan het werk en stuurt u hem niet naar huis, dan is van rechtswege een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst voor dezelfde tijd ontstaan, met een maximum van een jaar.


Volgende bericht Naar het nieuwsoverzicht Vorige bericht