short stay verhuur en de btw gevolgen

5 november 2018

De verhuur van woonruimte is vrijgesteld van btw. Wanneer er sprake is van Short Stay verhuur is dit anders. In geval van Short Stay zal er over de huur 6% btw verschuldigd zijn. Echter zal betaalde btw die betrekking heeft op de betreffende Short Stay, dus bijvoorbeeld ook de btw op de verbouwing van het pand (21%), vervolgens aftrekbaar zijn. Met name dit laatste kan ervoor zorgen dat het rendement op het te verhuren pand een stuk beter wordt.

 

Maar wanneer is er dan sprake van 'voor de btw kwalificerende' Short Stay? De Short Stay dient in een bepaalde mate vergelijkbaar te zijn met het verhuren van een hotelkamer. Hiervoor zijn de aard (bijvoorbeeld werk/studie) en de duur van het verblijf van belang. 

 

De feitelijke situatie met betrekking tot de aard en de duur van het verblijf is hiervoor van belang. Allereerst moet de woonruimte die verhuurd wordt naar zijn aard zijn ingericht om er slechts tijdelijk in te verblijven, zonder dat de tijdelijke bewoner belast is met de zorg voor de inventaris. Wat betreft de duur van het verblijf is de Staatssecretaris kort gezegd van mening dat de verhuur aan gasten die korter dan zes maanden in de accommodatie verblijven en die het middelpunt van hun maatschappelijk leven niet daarnaar verplaatsen is belast met btw. Bij verhuur voor een langere periode dan zes maanden kan er echter ook sprake zijn van voor de btw kwalificerende short stay-verhuur, alleen dan rust op de verhuurder de bewijslast om tegenover de belastingdienst aannemelijk te maken dat er (toch) sprake is van een ‘verblijf voor een korte periode’ zoals hiervoor bedoeld. Criterium is dan weer het al dan niet overbrengen van het `middelpunt van het maatschappelijk leven’. Wanneer dat is overgebracht naar het verblijf in Nederland is er geen sprake van een `verblijf voor korte periode’. Wanneer dat echter niet is overgebracht dan is er sprake van btw-verhuur en dus ook btw-aftrek. Essentieel is het dan dat te allen tijde aangetoond kan worden dat er sprake was van verblijf voor kortere periode. 

 

Let wel, als er na een periode die korter is dan 10 jaar weer gewone verhuur of een verkoop van de onroerende zaak plaatsvindt kan er een zogenaamde herziening van de afgetrokken BTW optreden, hetgeen betekent dat er een gedeelte van de afgetrokken BTW moet worden terugbetaald.

Op grond van het bovenstaande verdient het aanbeveling een en ander van te voren goed door te denken en bij voorkeur ook af te stemmen met de Belastingdienst.

 

 

 

 

 

 

 

 


Volgende bericht Naar het nieuwsoverzicht Vorige bericht