Laatste kans!

24 september 2018

ZEZ-uitkering voor zwangere onderneemsters tussen 2005 en 2008

Werkte u in de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 als zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenote/partner en bent u in die periode bevallen? Dan heeft u destijds geen ZEZ-uitkering ontvangen, omdat er in die periode geen wettelijke regeling bestond voor zwangere zelfstandigen. Op 17 oktober 2017 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat hier een compensatieregeling voor komt. De compensatie bedraagt € 5.600 bruto per bevalling.

Mocht u nog geen tegemoetkoming hebben aangevraagd dan moet u meteen actie ondernemen. De aanvraag moet uiterlijk 30 september 2018 zijn ingediend. Het aanvraagformulier vind u op: https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-compensatie-voor-zelfstandigen.aspx
 

Voor ons bekende gevallen hebben wij dat al verzorgd. 


Volgende bericht Naar het nieuwsoverzicht Vorige bericht