Corona update: gebruikelijk loon 2020 voor aanmerkelijk belanghouders

14 mei 2020

In het kader van de corona maatregelen heeft de overheid een speciale regeling in het leven geroepen voor de directeur groot aandeelhouder. Een directeur groot aandeelhouder (dga) is iemand die tenminste 5% van de aandelen bezit in een B.V., en die tevens werkzaamheden verricht voor die B.V. Een dga is wettelijk verplicht een salaris, een gebruikelijk loon, uit te keren uit zijn B.V. De hoogte van het gebruikelijk loon is afhankelijk van de feiten en omstandigheden, zoals de beloning van andere werknemers van de B.V. of de hoogte van het salaris bij vergelijkbare dienstbetrekkingen.

 

De verplichting om een bepaald salaris uit te keren komt in de knel tijdens de corona crisis, omdat veel bedrijven niet in staat zijn om het salaris van de werknemers te betalen, dus ook niet van de dga.

 

De Staatssecretaris van Financiën heeft daarom bepaald dat bij omzetdalingen het gebruikelijk loon in 2020 evenredig lager mag zijn. Daarmee is een verlaging van het gebruikelijk loon in veel gevallen eenvoudig vast te stellen zonder overleg met de inspecteur.

 

De vaststelling van het lagere salaris vindt plaats volgens de volgende ABC formule:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C, waarbij

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020

C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019

 

De Staatssecretaris stelt wel nog de volgende voorwaarden:

1. De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.

2. Als de dga feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon. Dit kan zich volgens de Staatsecretaris bijvoorbeeld voordoen als een BV voor de dga gebruikmaakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Dit is echter slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk. Een eventuele uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.

3. De omzet in het jaar 2019 of 2020 mag niet beïnvloed zijn of worden door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

 

Denkt u in aanmerking te komen voor een lager gebruikelijk loon, en voldoet u aan de voorwaarden, neem dan contact op met uw relatiebeheerder, zodat we samen met

u naar de mogelijkheden kunnen kijken.


Volgende bericht Naar het nieuwsoverzicht Vorige bericht