BTW terugvragen

bij oninbare vorderingen vanaf 2018

Wilt u btw terugvragen omdat een klant uw factuur niet (volledig) betaalt? Lees hoe u dat doet vanaf 1 januari 2018.

 

De uiterste betaaldatum ligt vóór 1 januari 2017

Hebt u vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? Dan worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen moet u terugvragen in uw 1e btw-aangifte van 2018. Vul het bedrag dat u terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van die aangifte.

 

De uiterste betaaldatum ligt ná 1 januari 2017

Hebt u oninbare vorderingen met een uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017? En wilt u de btw daarover terugvragen vanaf 1 januari 2018? Ook dan vult u het bedrag dat u terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van uw btw-aangifte. Doe dat in uw aangifte over het tijdvak waarin duidelijk is dat uw klant u niet meer zal betalen. Of uiterlijk 1 jaar na de uiterste betaaldatum.

Betaalt een klant later toch nog (voor een deel) uw factuur? Dan geeft u in uw eerstvolgende btw-aangifte bij vraag 1a of 1b aan dat u hierover btw moet betalen.

 

Btw betalen over rekeningen die u niet betaalt

Als u een factuur ontvangt van uw leverancier, mag u de btw daarover direct aftrekken. Dit mag u doen voordat u de factuur hebt betaald. Betaalt u de factuur uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk? Of krijgt u het factuurbedrag (gedeeltelijk) terug? Dan moet u de btw terugbetalen die u te veel hebt afgetrokken.

 

Wanneer btw terugbetalen?

U betaalt de btw terug:

  • op het moment dat u het factuurbedrag (deels) hebt teruggekregen
  • op het moment dat duidelijk is dat u de factuur niet (geheel) gaat betalen
  • maximaal 1 jaar (tot 1 januari 2017 was dit 2 jaar) na de uiterste betaaldatum van de factuur (de 1-jaarstermijn)

U vult deze btw in op de btw-aangifte over het tijdvak waarin één van deze mogelijkheden plaatsvindt.


Volgende bericht Naar het nieuwsoverzicht Vorige bericht