Fiscaal advies

Henk van der Heijden

Partner

06-18637162

Als ondernemer weet u één ding zeker: u krijgt te maken met belastingen. Fiscale advisering speelt dan ook binnen elke afdeling van CONTOUR een rol. Uiteraard gaat onze advisering verder dan het verzorgen van de aangiftestroom. CONTOUR streeft naar een fiscale structurering en planning die rust brengt en die ervoor zorgt dat u nooit meer betaalt dan nodig is.

Groeien. Fuseren. Splitsen. Overdragen. Een nieuwe rechtsvorm kiezen. Het zijn stappen die u goed voorbereid wilt nemen. Logisch want het zijn beslissingen met gevolgen. In eerste instantie zult u uw plannen met uw CONTOUR-accountant bespreken. Die weet van wanten want hij is door de fiscalisten van CONTOUR getraind en geschoold in dit soort vraagstukken. Wordt de klus echter te complex dan schakelt uw accountant de fiscalist in. Ze staan dan als één team voor u klaar. Onze fiscalisten weten welke consequenties uw besluiten hebben, ook op de langere termijn. Omdat ze uw bedrijfs- én uw persoonlijke situatie kennen, kunnen ze u een weloverwogen advies geven.

Passie én kennis

Problemen oplossen, daar zijn we bij CONTOUR goed in. Toch zien we meer in het voorkomen van problemen. Daarom hechten we veel waarde aan een goed overleg met de Belastingdienst. Toch komt het weleens voor dat we van inzicht verschillen over een aangifte of een controle. Nieuwe klanten komen vaak naar CONTOUR met geschillen met de fiscus. In beide gevallen is het soms onvermijdelijk om een bezwaar- of beroepsprocedure op te starten. Dan komt onze passie voor inhoudelijke argumenten én onze gedegen kennis van de formele regels goed van pas. Meestal is een goede discussie toereikend, soms gaan we naar de rechter en als het moet gaan we voor u naar het Hof van Justitie van de EG. Altijd in dialoog en met open vizier, maar wel zeer strijdbaar voor uw belangen. CONTOUR heeft een zeer ruime ervaring in bezwaarprocedures en processen. We zorgen steeds weer voor een maximaal resultaat.

CONTOUR informeert

Wij vinden het belangrijk dat u zelf op de hoogte bent van relevante fiscale ontwikkelingen. Daarom informeren we u doorlopend. Dat doen we op een wijze die we per gelegenheid bepalen. Soms wordt u persoonlijk gebeld, een andere keer zult u een mailbericht ontvangen, soms staan de gegevens op de site. Daarnaast geeft CONTOUR regelmatig lezingen of workshops over regelingen die voor ondernemers van belang zijn.

Juridische zaken

U heeft ongetwijfeld wel eens vragen op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht of huurrecht. Ook daarmee kunt u bij CONTOUR terecht. Over een aantal veelvoorkomende juridische zaken houdt CONTOUR haar kennis up to date. U kunt hierbij denken aan het sluiten van samenwerkings- of aandeelhoudersovereenkomsten, of het opstellen van v.o.f.- en maatschapcontracten. Is het nodig de stap naar de specialist te maken, dan doen we dat. We beschikken over een uitstekend netwerk van advocaten en notarissen.

Horizontaal Toezicht

CONTOUR heeft met de Belastingdienst een convenant Horizontaal Toezicht gesloten. De essentie van Horizontaal Toezicht is dat de belastingdienst gaat vertrouwen op de kwaliteit van de dienstverlener en de moraliteit van de belastingbetaler en zijn adviseur. Minder toezicht en controle, meer overleg. Het uitgangspunt is vertrouwen in plaats van wantrouwen.

In overleg kunnen we bekijken of u zich hierbij aan kunt sluiten. U doet dan een belofte van goed gedrag, maar kunt er ook wat voor terug verwachten: goed overleg en snelle reacties op uw vragen.

Internationaal belastingrecht

Dankzij Euregiotax en de aansluiting bij GGI kan CONTOUR borg staan voor een perfecte advisering bij elke vorm van grensoverschrijding. Samenwerkingen over de grens, activiteiten over de grens, vermogen over de grens, uw emigratie, en ga zo maar verder. Wij kunnen u met onze partners op deze gebieden begeleiden zoals u dat ook in Nederland van ons gewend bent.

E-mailnieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Meld je aan

Mkb-branchescan

Meer inzicht in uw positie in de branche