Financiële planning

Een financieel plan! Ook iets voor u?

Wat is nu precies financiële planning en wat kan dat voor u betekenen? Financiële planning is het maken van een compleet overzicht van uw inkomens-, uitgaven-, en vermogenspositie zodat u een overzicht krijgt hoe u er in elke periode van uw leven financieel voor staat.

Waarom zou u nu een financiële planning laten maken? Door te plannen wordt inzichtelijk of u mogelijk in bepaalde periodes van uw leven geld tekort komt om uw dromen, wensen en doelen te realiseren. Door te plannen kunt u nu al stappen gaan nemen om te voorkomen dat u later iets niet zou kunnen gaan doen.

Ieder persoon, gezin of huishouding is gebaat bij een financiële planning. Of u nu een particulier bent met een baan, een ondernemer met een eenmanszaak of directeur van een BV. Iedereen wil graag overzicht over zijn financiële positie.

Daarnaast lopen we elke dag risico’s. We kunnen ziek of werkeloos worden. Of nog erger, overlijden. Een manier om deze risico’s te negeren is door “de kop in het zand te steken”. Een andere is om ze onder ogen te zien en bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen. Ook dit kan met een financieel plan.                   

Wanneer vermogen is opgebouwd dan zal dat op enig moment overgedragen worden aan een ander. Dit kan tijdens leven door bijvoorbeeld schenkingen te doen. Het uiterste moment is uiteraard bij overlijden. Dan geldt het erfrecht. Met behulp van een nalatenschapsplanning kan ervoor gezorgd worden dat er zoveel mogelijk vermogen fiscaal vriendelijk overgaat op de erfgenamen. Een nalatenschapsplanning is dus een mogelijk verlengstuk van een financiële planning.

Het voorgaande is slechts een beknopte schets van wat een financieel plan en een nalatenschapsplan allemaal kan inhouden. Zo’n plan wordt helemaal afgestemd op uw persoonlijke situatie. Daarom is een eerste inventarisatiegesprek van grote waarde.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sander Bongers, vestiging Venlo, via telefoonnummer 077 - 320 2900.

E-mailnieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Meld je aan

Mkb-branchescan

Meer inzicht in uw positie in de branche