WW - premiedifferentiatie.... que? 

20 september 2019

Vanaf 1 januari 2020 wordt de financiering van de WW aangepast. Niet de sector waarin wordt gewerkt is nog bepalend, maar het soort contract gaat de hoogte van de WW-premie bepalen.

De hoofdregel gaat zijn dat de lagere premie geldt voor werknemers die een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben, waarvan de arbeidsduur vast ligt.
 

Flexibele contracten zullen niet tot de voornoemde categorie behoren. Het verschil in premie zal 5% bedragen en kan daarmee behoorlijk in de papieren lopen.

Voor jeugdigen tot 21 jaar is overigens een uitzondering gemaakt.
 

Het is dus zaak dat werkgevers hun arbeidsovereenkomsten goed nakijken. Een werknemer die bijvoorbeeld al 25 jaar voltijds in dienst is maar er geen schriftelijke overeenkomst ligt, is over het salaris van deze werknemer de hoge premie verschuldigd. Het is dus zaak dit snel te repareren.
 

Op de volgende link vindt u uitgebreide informatie:  premiedifferentiatie.kennisdocument

Neem gerust contact op met uw adviseur.