Wanneer bent u controleplichtig?

21 november 2019

Wanneer bent u controleplichtig?

De wettelijke controle op een jaarrekening is bedoeld voor middelgrote en grote ondernemingen. Een middelgrote of grote onderneming heeft vele belanghebbenden, denk aan aandeelhouders, de bankier, de Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen. Deze belanghebbenden moeten er zeker van zijn dat de jaarrekening correct is en een waarheidsgetrouw beeld geeft.  Op basis van de jaarrekening worden namelijk beslissingen genomen: een bank kan bijvoorbeeld bepalen of het een lening verstrekt en een aandeelhouder of het extra wil investeren. Maar wanneer is uw onderneming precies controleplichtig?

Criteria controleplicht

In de wet staan drie criteria. U bent verplicht om uw jaarrekening te laten controleren als u twee achtereenvolgende boekjaren aan twee van deze drie criteria voldoet:

  • U heeft een balanstotaal van minimaal zes miljoen euro;
  • U heeft een omzet van twaalf miljoen euro. Dit gaat om de netto-omzet over het boekjaar;
  • U heeft minimaal 50 personeelsleden. Dit gaat om een gemiddelde van full time medewerkers die tijdens het boekjaar in dienst waren.

Deze regels gelden in bijna alle gevallen. In uitzonderlijke situaties stelt de wet andere verplichtingen voor een bepaalde sector of eist een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen iets anders.

Vrijwillige controleplicht

Ook als je niet controleplichtig bent, heeft het desondanks grote waarde om de controle van uw jaarrekening uit te laten voeren. Een controleverklaring kan u namelijk bij verschillende zaken helpen. Denk aan:

  • Het aanvragen van een lening;
  • Het gebruik maken van een subsidieregeling;
  • Het verkopen van uw bedrijf.

Meer informatie?

Bent u benieuwd of u controleplichtig bent of heeft u vragen over de controleplicht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ik help u graag verder

 

Vul uw gegevens in en wij bellen u zo snel mogelijk terug!

CONTOUR  

CONTOUR is een no-nonsens accountantskantoor dat het beste uit uw onderneming haalt. Wij voorzien u van proactief advies en zorgen dat u te allen tijde inzicht heeft in uw huidige gegevens of cijfers.

Samen creëren we de omstandigheden om succesvol te zijn. Samen gaan we lijnrecht naar resultaat!


Naar het blog