Verschil tussen een samenstellingsverklaring en een controleverklaring

28 november 2019

Verschil tussen een samenstellingsverklaring en een controleverklaring

Als u (nog) niet controleplichtig bent, stelt uw accountant aan het einde van het boekjaar de jaarrekening samen en voegt hij daar een samenstellingsverklaring aan toe. Voor een controleplichtige organisatie is dat niet voldoende. Zij hebben  een controleverklaring nodig. Wat is het verschil tussen een samenstellingsverklaring en een controleverklaring? 

Samenstellingsverklaring versus controleverklaring

Het belangrijkste verschil tussen een samenstellingsverklaring en een controleverklaring zit hem in de mate van zekerheid. Bij een controleverklaring verklaart de accountant dat de jaarrekening een waarheidsgetrouw beeld geeft. Hiermee kunnen belanghebbenden ervan uit gaan dat de financiële situatie zoals geschetst in de jaarrekening juist is. Bij een samenstellingsverklaring wordt deze verklaring niet afgegeven en is dus minder zeker dat de jaarrekening de feitelijke situatie weerspiegelt.

Voordelen controleverklaring

Bij een controleverklaring vindt er onderzoek plaats; financiële gegevens uit het jaarverslag worden geanalyseerd en onderbouwd. Ook worden de risico’s in kaart gebracht en ingeschat. Op deze manier kunnen de juiste beslissingen worden genomen. De controleverklaring moet aan veel eisen voldoen, waardoor de werkzaamheden intensiever en uitgebreider zijn dan bij een samenstellingsverklaring. Dit heeft natuurlijk wel als resultaat dat de controleverklaring een veel grotere waarde heeft dan een samenstellingsverklaring. Met een controleverklaring kunnen we met grote mate van zekerheid vaststellen dat uw cijfers betrouwbaar zijn. Dit wil zeggen dat de jaarrekening vrij is van materiële afwijkingen als gevolg van fouten en/of fraude.

De beoordelingsverklaring: een middenweg

Er zit nog een verklaring tussen de samenstellingsverklaring en controleverklaring in: de beoordelingsverklaring. De beoordelingsverklaring wordt minder vaak toegepast. De werkzaamheden zijn minder uitgebreid dan bij een controleverklaring, waardoor er minder zekerheid over de jaarrekening wordt gegeven.

Controleverklaring

Grote mate van zekerheid

Beoordelingsverklaring

Beperkte mate van zekerheid

Samenstellingsverklaring

Geen zekerheid

Ook bent u bij CONTOUR aan het juiste adres voor het verstrekken van subsidie verklaringen en rapport van feitelijke bevindingen.

Meer informatie?

Wilt u weten of de controleverklaring de beste keuze is voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ik help u graag verder

 

Vul uw gegevens in en wij bellen u zo snel mogelijk terug!

CONTOUR  

CONTOUR is een no-nonsens accountantskantoor dat het beste uit uw onderneming haalt. Wij voorzien u van proactief advies en zorgen dat u te allen tijde inzicht heeft in uw huidige gegevens of cijfers.

Samen creëren we de omstandigheden om succesvol te zijn. Samen gaan we lijnrecht naar resultaat!


Naar het blog