UBO wetgeving eindelijk ingediend. Weet ieder straks hoe vermogend U bent?

1 mei 2019

Per 1 januari 2020 gaat Nederland voldoen aan een lang gekoesterde wens van Europa. Europa verplicht (ook) ondernemers ter voorkoming van witwaspraktijken meer openheid van zaken te geven. Nederland heeft er lang over gedaan om zich aan de Europese verplichting te houden. Reeds meerdere malen werd een beoogde inwerkingtreding van de Nederlandse regels op dit vlak uitgesteld. Tot concrete wetgeving kwam het nog niet. Op 4 april 2019 werd echter een wetsvoorstel in de tweede kamer ingediend. Ook wij zullen er nu toch echt aan moeten geloven.

UBO wetgeving eindelijk ingediend. Weet ieder straks hoe vermogend U bent?

Eigenaren van ondernemingen zullen op basis van deze wetgeving zichtbaar worden in een daartoe aan te leggen register. De verplichting tot het verstrekken van informatie gaat bijvoorbeeld gelden voor bv's, nv's, stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, maatschappen, vof’s, cv's en coöperaties.

Het register zal worden beheerd door de Kamer van Koophandel. Met dit register kan worden nagegaan wie er in een bepaalde structuur aan de touwtjes trekt en/of belanghebbende is. In Nederland is er momenteel de verplichting tot publicatie van de enig aandeelhouder van (bijvoorbeeld)  een BV. Deze verplichting kan op verschillende manier eenvoudig worden ontgaan. Door één aandeel van de (bijvoorbeeld) 100 bij uw partner te plaatsen is al sprake van twee aandeelhouders en bent u niet zichtbaar als eigenaar in het handelsregister. 

Om meer transparantie te creëren worden na invoering van de nieuwe regels eigenaren met een belang van meer dan 25% geregistreerd. Als er niemand meer dan 25% eigenaar is, dan zal er een zogenaamde 'pseudo UBO' worden aangewezen. Er moet dus altijd een UBO zijn. Indien niet kan worden vastgesteld dat een entiteit een UBO heeft, wordt een natuurlijk persoon behorend tot het topmanagement als UBO aangemerkt. Dat geldt ook voor verenigingen en stichtingen. 

De UBO-verplichtingen gaan alleen gelden voor entiteiten die in de EU zijn gevestigd.

De voor de hand liggende ontgaangsroute van het verspreiden van het belang over familieleden zal daarin vermoedelijk worden afgesloten. 

Het identificeren van UBO's is overigens niet nieuw. Als u bijvoorbeeld een bankrekening wilt openen moet u ook informatie overleggen bij uw bank alleen blijft die informatie alleen beschikbaar voor de persoon aan de instelling aan wie die informatie beschikbaar wordt gesteld. Straks wordt een aantal zaken van u bekend aan de hele wereld.

Het UBO-register zal zoals het er nu naar uit ziet toegankelijk zijn voor overheidsinstanties alsmede voor bepaalde instellingen of beroepsgroepen die onder de Wwft-regelgeving vallen, zoals kredietinstellingen, financiële instellingen, accountants, belastingadviseurs, notarissen en advocaten. Verder kan iedereen met een legitiem belang  toegang krijgen tot het UBO-register. Voor inzage zal een vergoeding worden gevraagd.

Het UBO register geeft dus inzage in eigendomsverhoudingen van entiteiten. Als gevolg van dit register zal het voor mensen met vermogen die een onderneming hebben moeilijker om hun vermogen uit het zicht te houden. Daar liggen een aantal mensen best wakker van. Niet alleen zijn er criminelen die deze informatie interessant vinden. Ook uw buren, de leveranciers en klanten van uw onderneming kunnen straks eenvoudiger meekijken hoe goed het met uw onderneming gaat. 

Er zal zijn echter meerdere mogelijkheden om toch zoveel mogelijk privacy gevoelige informatie af te schermen voor de buitenwereld. Wij informeren u hierover graag!

 

Naar het blog