Pensioen voor de directeur groot aandeelhouder

10 juli 2017

Banken vonden het lastig als er leningen verstrekt moesten worden. De pensioenvoorzieningen op de balans gaf niet de werkelijke waarde weer. Als een professionele verzekeraars de toegezegde pensioenrechten zou overnemen dan was het bedrag dat op de balans stond veelal ontoereikend. Aandeelhouders die tegen het einde van hun actieve carrière tot de conclusie komen dat ze eigenlijk niet weten met hoeveel geld zij hun oude dag kunnen financieren.

Pensioen voor de directeur groot aandeelhouder

Alles bij elkaar redenen genoeg voor de Belastingdienst om de directeur aandeelhouder “in bescherming” te nemen. Opbouwen van pensioen in de eigen BV behoort daarom sinds kort tot de verleden tijd. Tot 1 juli jongstleden kon dat. Per die datum moet de opbouw van het pensioen in de eigen BV zijn stopgezet. Fase één hebben we pas met onze klanten afgewikkeld. Nu komt fase twee.

De nieuwe pensioenwetgeving

De nieuwe pensioenwetgeving biedt ruimte om met korting van het pensioen af te komen (afkoop). Of dat afkoop de meest optimale oplossing is voor de directeur aandeelhouder, is niet in alle (of beter in een veel) gevallen bevestigend te beantwoorden. Is er geld om de verschuldigde belasting te betalen? Wil de partner van de directeur aandeelhouder meewerken aan de afkoop? Wat zeggen de huwelijkse voorwaarden? Wat gebeurt er met het geld als ik al een behoorlijk box 3 vermogen heb? Moet ik als ik afkoop straks extra betalen aan de kosten van mijn zorg?

Genoeg zaken om rekening mee te houden in de beslissing wat te doen met het pensioen dat in sommige gevallen net premievrijgemaakt is. Als afkoop niet wenselijk of financieel niet haalbaar is, dan kan het pensioen nu ook worden omgezet in een oudedagsvariant. Misschien kan wachten ook. Tot 31 december 2019 heeft u nog de tijd om te sparen voor de te betalen belasting als u kiest voor afkoop als die nu niet betaalbaar is. Helaas neemt de korting dan wel af.

Anders dan bij voortzetting van het pensioen in de oorspronkelijke vorm (levenslange uitkering) kan de directeur aandeelhouder bij de oudedagsvariant een soort lijfrente ontvangen van zijn BV gedurende een vaste periode. Het is passen en meten of afkoop of de oude dagsvariant fiscaal de meest gunstige is. Dat is een eerste aanleg een stukje rekenwerk. De te betalen belasting / het belastingtarief speelt daarbij een rol.

Houd rekening met…

Er zijn echter nog andere dingen die een rol spelen. Moet de partner gecompenseerd worden om een schenking te voorkomen? Is die compensatie nu nodig of pas later om te voorkomen dat bij een eventuele toekomstige scheiding de partner met een vordering komt wegens het niet (volledig) begrepen hebben van de gevolgen van de instemming met de wijziging van de bestaande “oude” pensioenregeling. Daarnaast zijn er ook nog ander zaken onduidelijk. Wetgeving hoort duidelijk te zijn. Goed over nagedacht. De nieuwe regels van het pensioen worden nog dagelijks voorzien van toelichtingen en verklaringen vanuit de schrijver van de nieuwe wet. Zo is nog steeds onduidelijk wat de gevolgen zijn als een directeur aandeelhouder die gekozen heeft voor de oudedagsvariant net als in de bestaande pensioenregeling zijn partner als enige rechthebbende op de resterende uitkeringen wil aanwijzen. Volgens de huidige regels mag dat niet. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nu krijgt de partner toch ook meestal 70 procent van het ouderdomspensioen. Waarom moet dat in de nieuwe regels gedeeld worden met alle erfgenamen?

Als er meer duidelijk is kunnen we eindelijk samen met directeur aandeelhouder de keuze maken wat te doen met het pensioen. Ik verwacht na het zomerreces meer duidelijkheid vanuit de wetgever. In de tussentijd kan al wel vast het rekenwerk worden verricht en de directeur aandeelhouder uitgelegd worden wat de mogelijkheden zijn. Ik merk dat er nog veel onduidelijk is bij aandeelhouders en dat er behoefte is aan een goede uitleg zodat de klepel bij de klok komt en ze met een gerust hart kunnen besluiten welke variant voor hen de beste is.


Naar het blog