Is de minderheidsaandeelhouder die via een managementstructuur werkt verzekeringsplichtig?

19 maart 2019

Voor de dga (directeur-grootaandeelhouder) is het altijd de vraag of hij als werknemer wordt aangemerkt en daarmee verzekeringsplichtig is voor de werknemersverzekeringen.

 

Is een dga niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen dan dient hij zichzelf te verzekeren voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, omdat hij bij arbeidsongeschiktheid geen sociale arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt die reguliere werknemers wel ontvangen! Ook zal een niet voor de werknemersverzekeringen verzekerde dga geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering van het UWV.

Om als werknemer te worden aangemerkt moet er sprake zijn van een dienstbetrekking. 

Dit is het geval indien er sprake is van:

1. Een gezagsverhouding;

2. Persoonlijke arbeid; en

3. Een beloning.

Meerderheidsaandeelhouders zijn niet verzekeringsplichtig, omdat zij hun eigen ontslag kunnen tegenhouden. Minderheidsaandeelhouders zijn in beginsel verzekeringsplichtig, tenzij zich bepaalde omstandigheden voordoen die zijn opgenomen in een besluit. Dit geldt in de regel ook indien zij bij een eigen persoonlijke holding in dienst zijn en via een managementovereenkomst voor een werkmaatschappij werken waarin zij indirect een minderheidsbelang houden. Er wordt dan door de structuur heen gekeken naar de vennootschap waar feitelijk de werkzaamheden voor worden verricht.

Het Hof Den Haag heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan waarin zij kort gezegd oordeelt dat er in een geval waarin via een management fee-structuur wordt gewerkt geen reden is om door de structuur heen kijken. In casu betekent dit dat de dga een arbeidsovereenkomst heeft met zijn eigen holding waarin hij 100% bezit, waardoor hij niet verzekeringsplichtig is (omdat hij in zijn holding over zijn eigen ontslag kan beslissen). Dit ondanks dat hij zijn werkzaamheden feitelijk uitvoert voor de werkmaatschappij waarin hij een minderheidsbelang heeft.

In hoeverre u als dga verzekeringsplichtig bent hangt sterk af van de feitelijke situatie. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op!   

Is de minderheidsaandeelhouder die via een managementstructuur werkt verzekeringsplichtig?


Naar het blog