Investeringsaftrek samenwerkingsverbanden

30 augustus 2018

Ondernemers die investeringen doen hebben in bepaalde gevallen recht op een extra aftrekpost, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

 

 

 

 

Investeringsaftrek samenwerkingsverbanden

De wetgever heeft in de belastingwetgeving bepaalde regels opgenomen voor de berekening van de aftrekpost. In recente lagere rechtspraak is naar voren gekomen dat de wetgever de door hem gewenste rekenregels niet in alle gevallen nauwkeurig genoeg omschreven heeft voor gevallen waarin sprake is van samenwerkingsverbanden zoals een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap. De hoogste rechter, de Hoge Raad, zal hier overigens nog uitspraak over moeten doen.


Het gevolg hiervan is dat vennoten in een vof en maten in een maatschap mogelijk recht hebben op meer investeringsaftrek dan waarmee aangiftesoftwarepakketten en de belastingdienst nu rekenen. Om uw rechten veilig te stellen om mogelijk gebruik te maken voor de hogere aftrekpost is het van belang tijdig bezwaar te maken tegen uw belastingaanslag of de hogere aftrek te verwerken in uw belastingaangifte.


Wilt u meer weten over de investeringsaftrek bij samenwerkingsverbanden of de toepassing van de aftrek in uw situatie, neem dan contact met ons op.

 


Naar het blog