In 2020 meer personeelsfeestjes?

8 februari 2019

Vanaf 1 januari 2020 wordt, zoals het er nu naar uit ziet, de vrije ruimte waarin de belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen worden geboekt verhoogd. 

De verhoging is met name gunstig voor het midden- en kleinbedrijf. Immers, over de eerste € 400.000 loonsom wordt het percentage verhoogd met een 0,5%, wat een voordeel oplevert van € 2.000 per jaar maximaal.


Dit bedrag kan niet alleen voor een personeelsfeestje worden gebruikt maar ook voor een kerstpakket of een cadeau voor het behalen van een resultaat. Wanneer u onder het huidige regime al een eindheffing moet betalen, wordt deze straks een stuk lager.

De kosten van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal in 2020 tot de gerichte vrijstellingen gaan behoren en hoeft niet meer tot het loon te worden gerekend.

Al bij al toch goed nieuws, al moeten we er nog even op wachten.