Fiscale maatregelen in de Nederlands-Duitse grensregio als gevolg van COVID-19

15 april 2020

Over sommige dingen denk je niet zo snel na in tijden van de corona crisis, terwijl de impact best behoorlijk groot kan zijn. Zo ook in de grensregio, in dit geval Nederland-Duitsland. Want hoe zit dat nu als je in Duitsland woont, in Nederland werkt, en verplicht wordt om thuis te werken? Normaal gesproken wordt er over het arbeidsinkomen belasting ingehouden en verschuldigd in het land waar de werkzaamheden worden uitgeoefend, uitzonderingen daargelaten uiteraard. En daar ga je al, want je werkt thuis, in Duitsland, terwijl je normaal gesproken in Nederland werkt en daar belasting wordt ingehouden via je loonstrook. En dat zou dus onjuist kunnen zijn. Gelukkig is daar een oplossing voor gevonden.

Nederland en Duitsland hebben namelijk overlegd over de interpretatie en toepassing van artikel 14 (inkomen uit arbeid) van het belastingverdrag tussen beide landen.

Fiscale maatregelen in de Nederlands-Duitse grensregio als gevolg van COVID-19

Thuiswerken

Als grensarbeiders door de corona maatregelen thuis moeten werken zal de belastingplicht niet verschuiven, mits de grensarbeider zijn salaris krijgt doorbetaald. Grensarbeiders moeten wel een administratie bijhouden van hun thuiswerkdagen en met een schriftelijke bevestiging van hun werkgever kunnen onderbouwen dat de thuiswerkdagen uitsluitend het gevolg waren van de corona maatregelen. Grensarbeiders mogen ook kiezen deze toepassing van het verdragsartikel niet toe te passen.
Voor grensarbeiders die altijd al een of enkele dagen thuis werken geldt de goedkeuring niet.
 
Thuiszitten
De verhouding “dagen gewerkt in de werkstaat/totaal aantal dagen gewerkt” wijzigt niet als de grensarbeider zonder te werken thuis zit door de corona maatregelen. Ook nu geldt dat de grensarbeider zijn salaris doorbetaald moet krijgen.
 
Duitse uitkering
Naast het thuis werken komt het ook voor dat inwoners van Nederland die normaal gesproken in Duitsland werken, als gevolg van de corona crisis thuis zitten en een uitkering uit Duitsland ontvangen. Nederland heeft besloten zogenoemd ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenz-geld’ of ‘Arbeitslosengeld’ dat een inwoner van Nederland die normaal in Duitsland werkt, ontvangt door de coronacrisis, vrij te stellen.
 
Looptijd
De afspraken gelden vanaf 11 maart 2020 tot en met 30 april 2020 en worden daarna automatisch met een maand verlengd, totdat Nederland of Duitsland deze beëindigt. De afspraak over de dagenverhouding bij thuiszitters kent geen vervaldatum, want is een interpretatie van de toepassing van het belastingverdrag.
 
Bron: mededeling staatssecretaris van Financiën 10-4-2020, Stcrt. 2020, 21381; Belastingdienst

Naar het blog