Financiële planning

22 maart 2018

Vanaf wanneer krijg ik AOW? Hoeveel pensioen krijg ik straks uitbetaald? Heb ik genoeg vermogen opgebouwd om vanaf mijn pensioen op dezelfde voet te blijven door leven? Kan ik mijn kinderen nog iets schenken? En wat gebeurt er met mijn vermogen als ik word opgenomen in een zorginstelling?

 

Allemaal vragen met betrekking tot uw onzekere financiële situatie in de toekomst. Financiële Planning is daarom een steeds belangrijkere dienstverlening in de huidige financiële wereld. Met voornoemde onzekerheden bestaat er steeds vaker de wens om uw inkomens- en vermogenspositie en de ontwikkeling daarvan in kaart te brengen. Hierbij kunnen ook diverse scenario’s aan bod komen, zoals overlijden of arbeidsongeschiktheid. Voor u wordt daarmee inzichtelijk of en waar eventuele hiaten zitten in uw inkomens- en vermogenspositie.

 

In een inventarisatiegesprek wordt bekeken hoe uw gehele financiële situatie eruitziet en wat uw huidige wensen en doelen zijn richting de toekomst. De inventarisatie van alle financiële gegevens en de wensen vormt de basis voor het opstellen van een gedegen financieel plan.

 

In het persoonlijk financieel plan wordt de gehele financiële situatie in kaart gebracht van huidige en verwachte inkomsten tot het effect van diverse verzekeringen en van te verwachten uitgaven bij studie van de kinderen tot eventueel te verwachten erfenissen of gewenste schenkingen. Uit het financieel plan blijkt hoe uw vermogen zich ontwikkeld rekening houdend met alle financiële invloeden die zich gedurende een lange termijn voor (kunnen) doen. Voor u wordt zo inzichtelijk of u uw wensen en doelen bereikt. 

 

Vervolgens kan naar aanleiding van het financieel plan bekeken worden of er bepaalde stappen ondernomen kunnen of moeten worden om u wensen of doelen te bewerkstelligen of om bepaalde risico’s af te dekken. Een persoonlijk financieel plan zal u daarom financiële rust geven.

 

Mocht u meer willen weten over onze dienstverlening in het kader van financiële planning, neem dan gerust contact met Sander Bongers van ons kantoor op via 077 320 2900 of sbo@contouraccountants.nl