Extra heffing dga’s met een hoge rekening courantschuld

25 september 2018

Vele wijziging uit het belastingplan waren te verwachten omdat deze al opgenomen waren in het regeerakkoord, maar één maatregel verraste de dga’s en adviespraktijk. Het stond niet in het belastingplan 2019, maar tussen de regels door wel in de miljoenennota opgenomen in slechts één regel:
 

“Het kabinet gaat belastinguitstel ontmoedigen door schuldverhoudingen van dga’s met hun eigen bv boven de 500.000 euro te belasten in box 2.”
 

Het kabinet heeft geconstateerd dat dga’s veelvuldig en voor hoge bedragen geld lenen van hun bv. Zo leenden ruim 225.000 aanmerkelijkbelanghouders in 2015 meer dan € 51 miljard van hun eigen vennootschap. Circa 23.000 aanmerkelijkbelanghouders lenen op individueel niveau meer dan € 500.000 van hun eigen bv. Door te lenen van de eigen vennootschap kunnen aanmerkelijkbelanghouders belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen en in bepaalde situaties zelfs afstellen, hetgeen de regering een doorn in het oog is.
 

Het kabinet is voornemens om in het voorjaar 2019 met een wetsvoorstel te komen voornoemde regeling in te voeren per 2022. Het totaal van de schulden boven de € 500.000 wordt dan belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt overigens wel een overgangsmaatregel getroffen.
 

Op grond van het belastingplan bedraagt het aanmerkelijkbelangtarief in 2022 overigens geen 25% meer, maar 26,9%. Mogelijk zal het dus wenselijk zijn om al in 2019 maatregelen te treffen en dividend uit te keren. De verwachte opbrengst van de maatregel in 2019 bedraagt hierdoor daarom 1,8 miljard. Wellicht niet geheel toevallig ongeveer gelijk aan het gat dat de afschaffing van de dividendbelasting achterlaat…
 

Voor meer informatie over deze maatregel of het belastingplan 2019 kunt u contact opnemen met ons.