De verschillende stappen bij het opstellen van een controleverklaring

24 augustus 2018

De verschillende stappen bij het opstellen van een controleverklaring

Middelgrote en grote ondernemingen zijn verplicht om hun jaarrekening te laten controleren door een gecertificeerd accountant. Wij maken bij de controle gebruik van een efficiënte en risicogerichte aanpak. Onze aanpak bestaat uit een aantal vaste stappen die klantspecifiek worden ingevuld.

Een helder en efficiënt proces  

1. Een goed begin is het halve werk

We starten natuurlijk met een goede voorbereiding. Onze specialisten gaan met u om tafel en bespreken met u de opdracht, de aanpak, het budget en het team dat voor u aan de slag gaat. Hierbij vinden we persoonlijke betrokkenheid en een duidelijke samenwerking met u belangrijk.

2. Bepalen van het vertrekpunt en inzicht krijgen in uw omgeving

Vervolgens analyseren we de huidige situatie. We willen inzicht krijgen in uw bedrijf. Hoe wilt u uw lange termijn doelstellingen behalen? In welke markt bent u actief en hoe ziet die eruit? Uit deze analyse halen we de mogelijke risico’s die we meenemen in de controles die we uitvoeren.  

3. De interimcontrole

De interimcontrole is een intensief onderdeel van het controleverklaringstraject en vindt meestal in het najaar plaats. Onze specialisten komen naar uw bedrijf en onderzoeken uw belangrijkste bedrijfsprocessen. Uit dit onderzoek komen onderdelen naar voren waar risico’s zitten. In een helder document delen wij onze conclusies en adviezen met u. Met onze aanbevelingen kunt u onderdelen beter en efficiënter inrichten. U kunt uw risicobeheersing goed regelen.

4. De controle van uw jaarrekening

We beoordelen uw jaarrekening op basis van de cijfers die u aanlevert en betrekken hierbij de analyse die we hebben gedaan tijdens fase 2 en 3. Bij de controle besteden we extra aandacht aan de risico’s die we hebben vastgesteld. Het doel van de controle is om vast te stellen dat uw cijfers betrouwbaar zijn.

5. Het verstrekken van de controleverklaring

Tot slot komen wij tot een conclusie en een beoordeling. Een goedgekeurde controleverklaring geeft aan dat de jaarrekening een waarheidsgetrouw beeld geeft. In de jaarrekening staan geen afwijkingen die veroorzaakt zijn door fouten of fraude. U heeft hiermee aan uw controleplicht voldaan. Belanghebbenden kunnen op basis van deze verklaring de juiste keuzes maken.

Meer informatie?

Bovenstaand zijn globaal de stappen die we doorlopen bij het verstrekken van een controleverklaring. Uiteraard is geen project hetzelfde en stemmen we onze werkzaamheden altijd af op de situatie van onze klant. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u uiteraard altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Ik help u graag verder

 

Vul uw gegevens in en wij bellen u zo snel mogelijk terug!

CONTOUR  

CONTOUR is een no-nonsens accountantskantoor dat het beste uit uw onderneming haalt. Wij voorzien u van proactief advies en zorgen dat u te allen tijde inzicht heeft in uw huidige gegevens of cijfers.

Samen creëren we de omstandigheden om succesvol te zijn. Samen gaan we lijnrecht naar resultaat!


Naar het blog