Controle bankrekeningnummers door softwarepakket

6 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 kan iedere Nederlandse bank zelf de laatste tien cijfers van een nieuw IBAN bepalen. In Nederland werden de laatste tien cijfers toegewezen vanuit een centrale Nederlandse voorraad unieke tiencijferige nummers die aan de zogeheten ‘elfproef’ voldoen. Vanaf 2020 worden de nummers niet meer toegewezen, waardoor deze nummers niet meer gegarandeerd uniek zijn voor ieder IBAN. Ze hoeven dan ook niet meer aan de elfproef te voldoen.

 

De cijfers van het rekeningnummer van een Nederlandse bankrekening zijn niet meer uniek vanaf 2020, maar het IBAN wel. We adviseren u daarom altijd het IBAN te gebruiken bij klanten, leveranciers en het bankdagboek.

 

Twinfield en Exact zijn gestopt met het controleren van het bankrekeningnummer. In plaats daarvan worden de volgende controles gedaan:

 

  • 18 posities voor Nederlandse IBAN en maximaal 34 posities voor buitenlandse IBAN.

     

  • Geldigheid IBAN op basis van de ‘mod-97’ berekening.

We raden u aan als u gebruik maakt van een ander softwarepakket om zelf te controleren hoe het systeem ermee omgaat.

 

Let op de conversie van rekeningnummers

Oude Nederlandse rekeningnummers van tien cijfers of minder kunnen niet meer automatisch worden geconverteerd naar volledige IBANs. Zo kunnen fouten ontstaan bij het verwerken van Nederlandse IBANs. Het zou kunnen leiden tot betalingen naar verkeerde rekeningen, van verkeerde begunstigden. Neem daarom altijd de volledige IBAN op in de administratie, bij klanten en leveranciers.

 

Ieder Nederlands IBAN van 18 cijfers en letters blijft natuurlijk uniek. Bovendien voldoen alle geldige IBANs reeds aan de meer complexe ‘mod-97’ controle die de elfproef overbodig maakt. Door de laatste tien cijfers van iedere Nederlandse IBAN niet meer centraal uit te geven en de elfproef af te schaffen, sluit Nederland vanaf 2020 volledig aan op de internationale standaard voor IBAN.

 

Controle bankrekeningnummers door softwarepakket


Naar het blog