Belastingplan 2020

27 september 2019

Een verschuiving van belasting op werknemers naar belasting op ondernemers.

 

Met Prinsjesdag 2019 zijn de fiscale plannen voor 2020 bekendgemaakt in het belastingplan 2020. Een deel van deze plannen was overigens al eerder uitgelekt c.q. bekendgemaakt. Wat opvalt in deze plannen zijn de verlaging van de zelfstandigenaftrek en de aanpassingen in het hoge vennootschapsbelastingtarief. Zo zal de zelfstandigenaftrek in 9 jaar tijd worden afgebouwd tot € 5.000, gaat de verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief een jaar later in én zal de vermindering van het dit tarief niet zo groot zijn als vorig jaar was besloten. Aan de andere kan gaan de werknemers (en ook ondernemers) er iets op vooruit in de vorm van verhoging van de algemene heffingskorting en arbeidskorting en de verlaging van het inkomstenbelastingtarief. 

 

Enkele andere opvallende punten uit het belastingplan zijn de verruiming van de werkkostenregeling. Voor ondernemingen in het MKB is de huidige vrije ruimte van 1,2% vaak te beperkt. De vrije ruimte wordt vanaf 2020 berekend op 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Verder zal de korting op de bijtelling voor emissieloze auto's jaarlijks steeds iets verder worden teruggenomen, totdat in 2026 voor deze auto's dezelfde bijtelling geldt als voor niet-emissieloze auto's. Voor 2020 zal de bijtelling voor emissieloze auto's 8% bedragen tot € 45.000 cataloguswaarde en daarboven 22%. Tot slot zal de overdrachtsbelasting voor niet-woningen worden verhoogd van 6% naar 7% per 1 januari 2021 (een budgettaire maatregel ter dekking van de klimaatplannen). Een vrijstelling voor overdrachtsbelasting voor starters op de woningsmarkt (waarin in het voorstadium over werd gesproken) is niet in de plannen opgenomen.

 

Daarnaast zijn er nog diverse andere maatregelen aangekondigd o.a. op het gebied van de omzetbelasting, het formele belastingrecht, de innovatiebox en de scholingsaftrek.

 

Mocht u vragen hebben over deze nieuwe belastingregels en de overige punten uit het belastingplan 2020 neem dan gerust contact met ons op. Een verschuiving van belasting op werknemers naar belasting op ondernemersEen verschuiving van belasting op werknemers naar belasting op ondernemers