afstandsverkopen

18 april 2018

Het voorjaar is eindelijk begonnen en iedereen is weer druk in de weer om zijn tuintje te voorzien van nieuwe beplanting. In de Duits- Nederlandse grensstreek zijn er veel Nederlandse tuincentra die ook aan Duitse particulieren verkopen. Nederland heeft immers een zeer goede reputatie als het gaat om het kweken van planten. Ook zijn deze plantencentra heel servicegericht. En het komt daarom heel vaak voor dat zij aanbieden om de planten bij hun klanten gratis thuis te bezorgen.

Zij doen dat ook voor hun Nederlandse klanten. Vaak is het zo dat zowel hun Nederlandse als Duitse particuliere klanten binnen een straal van 10 kilometer van het tuincentrum wonen.

Toch kan er voor de BTW een verschil ontstaan, dat voor nare verrassingen kan zorgen als men de gevolgen van tevoren niet voorziet. Bij de levering aan de particulieren in Duitsland is er immers mogelijk sprake van afstandsverkopen en moet er als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, Duitse BTW worden afgedragen.

Omdat de Duitse BTW , met een laag tarief van 7% en een hoog tarief van 19% ,hoger is dan de Nederlandse BTW en deze uit de verkoopprijs gerekend moet worden, blijft er minder winstmarge over.

Hoe zit dat?

afstandsverkopen

Wanneer is er sprake van afstandsverkopen?

Er is sprake van afstandsverkopen als:

  • Een ondernemer goederen levert aan particulieren of landbouwers, of aan ondernemers die uitsluitend vrijgestelde prestaties verrichten of rechtspersonen-niet-ondernemers (afnemers zonder btw-identificatienummer);
  • Goederen, direct of indirect, door of voor rekening van de leverancier worden vervoerd van een EU-lidstaat naar een andere EU-lidstaat;
  • Een bepaald drempelbedrag wordt overschreden;

Nu ons tuincentrum alleen aan particulieren levert, beperk ik mij tot die gevallen

 

Vervoer, direct of indirect, door of voor rekening van de leverancier

Essentieel voor de regeling van verkopen op afstand is dat deze regeling alleen van toepassing is in gevallen waarin de verzending of het vervoer van de goederen plaatsvindt door of voor rekening van de leverancier. Als de afnemer zelf voor de verzending of het vervoer van de goederen zorgt, is de regeling niet van toepassing en blijft de BTW verschuldigd in het land van vertrek.

De regeling is zondermeer van toepassing als de leverancier de goederen zelf vervoert, maar ook in die gevallen waarin de goederen voor zijn rekening worden vervoerd.

De woorden direct of indirect hebben als gevolg dat als de leverancier ook maar enigszins (mede) zorgdraagt voor het vervoer, de regeling voor afstandsverkopen al van toepassing is.

In ons voorbeeld van het tuincentrum waar de leverancier de goederen thuisbezorgt, is het zondermeer duidelijk dat er sprake is van afstandsverkopen.

 

Vervoer van de ene EU-lidstaat naar de andere EU-lidstaat

Hiervan is sprake als de goederen worden vervoerd uit een andere EU-lidstaat dan de EU-lidstaat van bestemming.

Ook hier is duidelijk dat in ons voorbeeld sprake is van een dusdanig vervoer.

 

Drempel bedragen

Per bestemmingsland zijn er verschillende drempelbedragen. De meeste landen kenden een oorspronkelijk bedrag dat of € 35.000 , of € 100.000 bedroeg. Duitsland kent een drempelbedrag van € 100.000. Vanaf het moment dat dit drempelbedrag voor de eerste maal wordt overschreden, moet de BTW in het bestemmingsland worden afgedragen voorzover het drempelbedrag overschreden wordt. In het daaropvolgende jaar moet de BTW van de eerste levering in het bestemmingsland worden afgedragen, ook als het drempelbedrag niet wordt overschreden. In dat geval is het pas vanaf het daarop volgende jaar mogelijk om de btw in het eigen land af te dragen.

Het is altijd mogelijk om op vrijwillige basis om de BTW in het bestemmingsland af te dragen, ook als het drempelbedrag niet overschreden wordt.

 

Verantwoording en conclusie

Is het redelijk om een ander BTW percentage te moeten afdragen over een product dat een Duitse particulier komt kopen in een Nederlands tuincentrum en dat bij hem thuisbezorgd wordt, dan over een product dat een ander Duitse particulier bij hetzelfde Nederlandse tuincentrum koopt en zelf meeneemt naar Duitsland?

De BTW is een belasting die beoogt de consumptie van goederen te belasten. De bedoeling is die consumptie daar te belasten waar de consumptie ook daadwerkelijk plaatsvindt en dus naar het tarief van het land waar de consumptie plaatsvindt.

Eigenlijk zou op basis van deze doctrine in beide gevallen van de hierboven gestelde vraag, de belastingheffing in Duitsland naar het daar geldende motief moeten plaatsvinden.

Praktisch gezien is dit echter heel lastig zo niet onmogelijk., hoe zou bijvoorbeeld een Nederlandse supermarkt onderscheid moeten maken tussen een in Duitsland woonachtige consument en een Nederlandse consument?

De regeling afstandsverkopen is mede een maatregel om misbruik te voorkomen, namelijk in die zin dat postorderbedrijven zich vestigen in een land waar de BTW-tarieven het laagst zijn en vandaaruit de goederen verzenden.

Deze maatregel lijkt dus eigenlijk niet bedoeld te zijn voor ons tuincentrum dat de goederen thuis bezorgt, maar het voldoet wel aan alle kwalificaties, als de omzet van de Duitsland bezorgde producten meer dan € 100.000 bedraagt.

Als het om producten gaat die onder het 6% vallen zou het ook een voordeel kunnen betekenen als dit lage tarief wordt opgetrokken naar 9%.


Naar het blog